Clean data en Data wrangling

Data uit externe systemen is vrijwel nooit geschikt om direct te worden gevisualiseerd en geanalyseerd. De toolkit bevat tools voor het bewerken en opschonen van data. Deze tools kunnen zowel online, als offline worden geïmplementeerd.

Een aantal mogelijkheden:

  • Op celniveau lezen en schrijven van en naar Excel
  • Ophalen en schonen van data uit webservices
  • Leerling- en studentdata anonimiseren