Toolkit

De LearningTour Toolkit

Leren gebeurt steeds meer op maat, afgestemd naar de behoefte van de lerende. Omdat het niet altijd eenvoudig is vast te stellen wat die behoefte precies is, biedt de LearningTour Toolkit uitkomst.

Voorbeeld van scherm uit de toolkit. Indeling van de klas op basis van analyse uit diverse bronnen (namen zijn onleesbaar gemaakt)

Met behulp van de toolkit, kunnen scholen en andere organisaties op basis van bijvoorbeeld, cijfers, een vragenlijst of helpdeskgegevens een analyse maken van de leerbehoefte en deze afstemmen op bestaand of nog te ontwikkelen leeraanbod. Zo krijgt elke medewerker, student of leerling de juiste training, opleiding of leerstof aangeboden.

Neem voor meer informatie over deze toolkit contact op met Serge de Beer (06 418 67 460).