Tip van de week, Learning analytics

In de “tip van de week” posts wil ik scholen en andere organisatie bezighouden met leren, tips geven over hoe je eenvoudig learning analytics, performace support en automation kunt toepassen. Soms zal ik daarvoor tools uit mijn eigen toolkit gebruiken en soms andere tools. Alle voorbeelden zijn laagdrempelig en makkelijk toe te passen in de praktijk.

In deze post laat ik zien hoe je eenvoudig cijfers kunt uploaden naar de PLP Dashboard tool. Deze tool is onderdeel van de LearningTour Toolkit.
Het idee is, dat je op basis van data en een eenvoudig algoritme een driedeling kunt maken van de leerlingen in de klas.

Wanneer er ervaring is opgedaan met enkele gegevens en voorwaarden, kan dit worden uitgebreid, bijvoorbeeld op basis van leerproblemen of observaties.

Nieuw: scholing binnen (en naar) technische beroepen

Aan de horizon van de economie begint voorzichtig wat licht te gloren. Er is echter een sector die ondanks het economische klimaat nu al op zoek is naar goed gekwalificeerde medewerkers; de techniek. 

Als Technology coach ondersteun ik organisaties bij het trainen van technische vaardigheden. Dit doe ik onder andere op de volgende manieren:

– ontwikkelen van trainingsmateriaal (analoog en digitaal)
– maken van instructies
– instructieve apps ontwikkelen

Mail mij gerust voor meer informatie via serge@learningtour.nl