Learning forensics

Technische problemen en incidenten worden in veel gevallen veroorzaakt door een menselijke fout. Daarachter kan een tekortkoming liggen in training en oefening. LearningTour kan bij dergelijke problemen of incidenten een analyse maken van het leerproces en aanbevelingen doen voor verbetering.