Tip van de week, Learning analytics

In de “tip van de week” posts wil ik scholen en andere organisatie bezighouden met leren, tips geven over hoe je eenvoudig learning analytics, performace support en automation kunt toepassen. Soms zal ik daarvoor tools uit mijn eigen toolkit gebruiken en soms andere tools. Alle voorbeelden zijn laagdrempelig en makkelijk toe te passen in de praktijk.

In deze post laat ik zien hoe je eenvoudig cijfers kunt uploaden naar de PLP Dashboard tool. Deze tool is onderdeel van de LearningTour Toolkit.
Het idee is, dat je op basis van data en een eenvoudig algoritme een driedeling kunt maken van de leerlingen in de klas.

Wanneer er ervaring is opgedaan met enkele gegevens en voorwaarden, kan dit worden uitgebreid, bijvoorbeeld op basis van leerproblemen of observaties.

Observatie bij trainingen en oefeningen

Complexe situaties vragen om nauwkeurige en intensieve training. LearningTour verzorgt observaties bij trainingen en oefeningen en brengt advies uit over het aanleren van technische vaardigheden. Hierbij wordt standaard gebruik gemaakt van de log2learn tool. Met behulp van deze tool kan een gedetailleerde tijdslijn worden gemaakt, waarmee de training of oefening gedegen kan worden geëvalueerd. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van foto’s en videobeelden.