iotsmith.com

 

Copyright LearningTour 2013

Beter presteren met het Internet der Dingen

De volgende grote stap in de ontwikkeling van Internet is het Internet de Dingen (The Internet of Things of IoT). Hierbij worden fysieke objecten op een slimme manier met elkaar gekoppeld.

Deze technology heeft veel mogelijkheden om leren te versnellen en prestaties te verbeteren.


Concept: History of Objects

Tijdens een sessie bij De Waag in Amsterdam in het voorjaar van 2012, bedachten wij met een aantal mensen het concept History of Objects. Hierbij wordt met behulp van 'tags' een object gekoppeld aan data-opslag in de cloud.

Hiermee kan bijvoorbeeld een stagiair die een machine gebruikt bij een stage-opdracht, een video of een verslag direct koppelen aan dit object. De docent of stagebegeleider kan op eenvoudige wijze de opgeslagen materialen weer oproepen, zowel lokaal als op afstand.


Omdat dit concept voornamelijk gebruik maakt van openbare beschikbare toepassingen is het tegen lage kosten in te zetten in vrijwel iedere praktische leersituatie. Ik geef ondersteuning om dit concept binnen korte tijd te implementeren in leer- en ontwikkelingssituaties. Mail gerust voor meer informatie: serge@learningtour.nl