EduDataGenerator

Gegevens over een leerling is privacygevoelige informatie. Daarom moet we zorgvuldig omgaan met deze data. Voor het testen van leersystemen is het echter noodzakelijk om over voldoende data te beschikken.

Met de EduDataGenerator-tool van de LearningTour toolkit, kan een onbeperkte hoeveelheid data worden gegenereerd. Standaard worden de volgende gegevens random gekozen:

  • voornaam
  • achternaam
  • leerling- of studentnummer
  • klas
  • vak
  • cijfer

Daarnaast kunnen allerlei maatwerkvelden worden toegevoegd, zoals Cito-score, of leerproblemen.