Toolkit gepersonaliseerd leren

Een toolkit voor gepersonaliseerd leren

Leren gebeurt steeds meer op maat, afgestemd naar de behoefte van de lerende. Omdat het niet altijd eenvoudig is vast te stellen wat die behoefte precies is, biedt de LearningTour Toolkit uitkomst.

Voorbeeld van scherm uit de toolkit. Indeling van de klas op basis van analyse uit diverse bronnen (namen zijn onleesbaar gemaakt)

Met behulp van de toolkit, kunnen scholen en andere organisaties op basis van bijvoorbeeld, cijfers, een vragenlijst of helpdeskgegevens een analyse maken van de leerbehoefte en deze afstemmen op bestaand of nog te ontwikkelen leeraanbod. Zo krijgt elke medewerker, student of leerling de juiste training, opleiding of leerstof aangeboden.

De toolkit bestaat onder andere uit:

  • Personal Learning Program App; een individueel leeradvies en inzicht voor docenten/trainers en managers in het leerproces. Ook voor ontwikkeling van teams.
  • MicroLearning app; kleine just-in-time leerfragmenten, voor in de klas of op de werkplek
  • CleanData en DataWrangling tools; eenvoudig bewerken en opschonen van data uit verschillende bronnen
  • LTtest app; registreren van de leeromgeving, bijvoorbeeld loggegevens uit een ELO
  • Learning Intelligence; registreren van leergedrag, door de docent/trainer en de lerende
  • Xbox 360 controller; beoordelen en leren met behulp van de Xbox 360 controller
  • IoT Smith; verbonden sensoren en actuatoren gebruiken bij het leren
  • Tip van de dag /  Tip van de week; korte leerfragmenten op maat, verzonden per mail
  • Better Human Performance; ontwikkelpunten op maat, verzonden per mail

De toolkit wordt aangeboden als een abonnement en gebruikers krijgen een intensieve 1-daagse training. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij gebruikers ervaringen kunnen uitwisselen en nieuwe kennis kunnen opdoen. Ook is er direct contact tussen de gebruikers en de ontwikkelaar, waardoor het product doorlopend verbeterd kan worden.

Neem voor meer informatie over deze toolkit contact op met Serge de Beer (06 418 67 460).