RobotTrainer

Het concept RobotTrainer richt zich op het leren over en met robots. Enerzijds het leren werken met robots en anderzijds het leren van de robots zelf. De robot trainer richt zich op het leerproces van robots, mensen en hun digitale omgeving.

RobotTrainer is een nieuw concept binnen LearningTour en omvat nu: