Workshop een robot als collega

De robotisering van onze samenleving is niet meer te stuiten. In de toekomst zullen we allemaal te maken krijgen met een robot als collega. In deze workshop bespreken we de geschiedenis, toepassing en toekomst van robots op de werkvloer en de gevolgen van robotisering voor ons werk. Vervolgens denken de deelnemers, zowel individueel als gezamenlijk, na over hoe de ideale robot-collega eruit zou moeten zien en wat deze moet kunnen.

De uitkomst van deze workshop kan dienen als opmaat, voor het verder vormgeven van visie en beleid ten aanzien van de toepassing van robots binnen de organisatie.

Bij deze workshop hoort ook een eBook, dat je gratis kunt downloaden.

Lees hier een verslag over een workshop een robot als collega in het onderwijs.

De lengte van de workshop kan variëren tussen 45 minuten en 2 uur. Verlenging met andere onderdelen (bijvoorbeeld zelf een robot bouwen) is mogelijk in overleg.

roboteod