Testing & Troubleshooting

Hoe goed een idee ook is, als de techniek tijdens het gebruik niet optimaal functioneert kan dit teleurstelling en negatieve publiciteit opleveren. Veel problemen kunnen ondervangen worden door uitgebreid testen. Voor mij als Technologie coach staat de mens centraal. Dit is het vertrekpunt bij het testen, daarom spreek ik van instructional testing & troubleshooting. Met behulp van zelf ontwikkelde software, kan in alle fases van een ontwikkel- en/of implementatieproces het (toekomstig) gebruik worden getest, of problemen worden opgespoord.

Testing
Deze manier van testen gaat uit van de instructies die worden gegeven voor het gebruik van de te testen technologie. De test kijkt zowel naar de handelingen van de gebruikers als naar de reactie hierop van de gebruikte techniek.

Troubleshooting
Technische problemen kunnen extreem complex zijn. Een frisse blik van buiten, is hierbij vaak de oplossing. Door mijn brede technische achtergrond pak ik problemen aan door over disciplines heen te kijken en experts met elkaar te verbinden. Hierbij kijk ik niet alleen naar de “harde” techniek, maar ook naar de toepassing en de processen rond het gebruik van de techniek.

Bij troubleshooting maak ik gebruik van de LTtest Tool, om data te verzamelen en analyses te maken.

LTtest app
Deze app wordt ingezet om nauwkeurig het gebruik van technische objecten en/of software te testen. Met deze tool wordt data (bijvoorbeeld bevindingen van gebruikers, media en sensor-data) verzameld en gerangschikt in de tijd. Hiermee kunnen analyses worden gemaakt, die bijdragen aan het verbeteren van de techniek en manier van gebruik of onderhoud. Ook is deze tool geschikt voor het ontwikkelen van instructies voor bijvoorbeeld onderhoud of gebruik. Meer over LTtest…