Datawrangling

In de huidige complexe ICT-omgeving worden veel systemen gekoppeld, om data te kunnen uitwisselen. Ook worden er nog veel handmatige handelingen gedaan om data uit te kunnen wisselen. LearningTour voert voor veel klanten handmatige en geautomatiseerde bewerkingen uit, voor een optimaal resultaat in het doelsysteem.

  • Handmatige bewerking van datasets
  • Scripts voor geautomatiseerde bewerking van data
  • Koppelingen en directe bewerking via webservices
  • Geautomatiseerde bewerking van tekst

Ik maak onder andere gebruik van de volgende tools:

  • Documentrobot (onderdeel van de LearningTour toolkit)
  • Offline en online Python-scripts
  • MySQL
  • Diverse software voor data- en tekstverwerking